Νέα - Ανακοινώσεις

 

Φεβρουάριος  2014

-------------------------------------------------

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Ανάκληση Απόφασης Τοποθέτησης Αναπληρώτριας  Διευθύντριας  Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Ιανουάριος  2014

-------------------------------------------------

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να έρθουν στην υπηρεσία μας προκειμένου να παραλάβουν τη βεβαίωση απόρριψης για να την προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ.

 

Αποτελέσματα υποψηφίων σχετικά με το πρόγραμμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"  [17/01/2014]

* ΠΡΟΣΟΧΗ ο πίνακας θα ανανεώνεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις 20-01-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. στις Υπηρεσίες τοποθέτησης (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

 

Αποτελέσματα υποψηφίων σχετικά με το πρόγραμμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"  [15/01/2014]

* ΠΡΟΣΟΧΗ ο πίνακας θα ανανεώνεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων.

 

Υπόδειγμα παρουσιολόγιου σχετικά με το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα. [Προς Διευθυντές ΣΜΕΑΕ και Προϊσταμένους ΚΕ.Δ.Δ.Υ]

 

Αποτελέσματα υποψηφίων σχετικά με το πρόγραμμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"  [14/01/2014]

* ΠΡΟΣΟΧΗ ο πίνακας θα ανανεώνεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων.

 

Αποτελέσματα υποψηφίων σχετικά με το πρόγραμμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"  [13/01/2014]

* ΠΡΟΣΟΧΗ ο πίνακας θα ανανεώνεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις 16-01-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ. στις Υπηρεσίες τοποθέτησης (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

Οι υποψήφιοι που δεν αποδέχονται την θέση τους παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσία μας, υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους μη αποδοχής της θέσης. (FAX: 210-6450609)

 

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία»

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

 

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα [03/01/2014]

 

Νέα Ανακοίνωση προς υποψήφιους

 

 

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Δεκέμβριος  2013

-------------------------------------------------

 

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα [27/12/2013]

  1. Ανακοίνωση προς υποψήφιους

  2. Απαραίτητα τυπικά προσόντα-πτυχία ανά κλάδο/ειδικότητα υποψηφίων

  3. Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής  ανά κλάδο/ειδικότητα, τομέα τοποθέτησης και σύνολο μορίων (σύμφωνα με τα στοιχεία των οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr)

  4. Πίνακας κατανομής θέσεων  σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής  & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

  5. Αίτηση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το σχολικό έτος 2013-14 [12/12/2013]

Διάθεση εκπαιδευτικών σε Ι.Ε.Κ. εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ανάκληση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Ανάκληση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Ανάκληση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας

 

Ανάκληση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας

 

 

Νοέμβριος  2013

-------------------------------------------------

 

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε Ι.Ε.Κ. εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής (22/11/2013)

 

Τροποποίηση της αρ. Φ.31/19619/31-12-2012 Απόφασης «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των  εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας» (21/11/2013)

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας (21/11/2013)

 

Ανασυγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης, για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (13/11/2013)

 

Αποφάσεις Πρόσληψης/Διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2013-2014

 

Απόσπαση εκπαιδευτικού σε ΙΕΚ 

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ 

 

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού 

 

Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

       ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πίνακας λειτουργικών κενών ΠΕ 

      

      

Έγκριση προκήρυξης υποτροφιών Ιδρύματος Αναστασίου  

       Τσώρη 

       Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Αναστασίου Τσώρη

 

Έγκριση προκήρυξης υποτροφιών Διπλαρείου Σχολής 

       Προκήρυξη υποτροφιών Διπλαρείου Σχολής

 

Απόσπαση εκπαιδευτικών

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Ανάκληση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας

 

Ανάκληση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας

 

 

Οκτώβριος  2013

-------------------------------------------------

 

Πρόσκληση τοποθέτησης  εκπαιδευτικών ΔΕ σε λειτουργικά κενά ΠΕ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές Μονάδες

 

 

Έγκριση προκήρυξης υποτροφιών κληροδοτήματος Ν. ή  Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος Ν. ή  Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ

 

Πρόσκληση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά

 

Πρόσκληση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά ΔΕ

     Προσοχή: Έχει γίνει αλλαγή στο έντυπο της αίτησης

 

Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού έτους 2013-2014 για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠγ Αττικής Περιόδου Νοεμβρίου 2013

 

Ανασυγκρότηση  του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Α Αθήνας

 

Συγκρότηση  του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Πειραιά, μόνο ως συμβουλίου επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. και Διευθυντών ΣΕΚ

 

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ά Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Σεπτέμβριος  2013

-------------------------------------------------

                      

  Αποσπάσεις - Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

       Πράξη 18, 26-09-2013, ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

 

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου Π.Ε.60

 

 

Τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών Π.Ε.70 από διάθεση και διαδικασία συμπληρωματικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ70

 

 

Διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε.60

 

 

Διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε.70 από διάθεση

  Ανασυγκρότηση  του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Πειραιά

 

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης B΄ Αθήνας

 

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

 

Τοποθέτηση Τεχνικού Υπευθύνου στο 1ο Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Β΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αγίας Παρασκευής

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αλίμου

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αχαρνών και Παλλήνης

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Γαλατσίου

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ηλιούπολης

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ιλίου

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Καλλιθέας

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ως Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

 

Αύγουστος  2013

-------------------------------------------------

 

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

 

Ιούλιος  2013

-------------------------------------------------

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Νέας Σμύρνης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

 

Τροπόποίηση Απόφασης Κύρωσης Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αττικής

 

Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίοι προσλήφθηκαν σε ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Αττικής για το διδακτικό έτος 2012-2013

 

Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2012-2013

 

 

 

Ιούνιος  2013

-------------------------------------------------

 

Ανάκληση τοποθέτησης Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Νέας Σμύρνης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Απόφαση απόλυσης αναπληρωτών Ε.Β.Π. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2012-2013

 

Απόφαση απόλυσης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2012-2013

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

 

Μάιος  2013

-------------------------------------------------

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 

 

Απρίλιος  2013

-------------------------------------------------

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2012-2013

 

Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε ΚΕΔΔΥ της Αττικής για το διδακτικό έτος 2012-2013

 

Απόλυση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), η οποία προσλήφθηκε για το διδακτικό έτος 2012-2013

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των υποψηφίων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) για τα μαθήματα ειδικότητας έτους 2013

 

Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Ορισμός  Εξεταστικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2013 μαθητών και αποφοίτων Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’ ) της  Δ/νσης  Δ.Ε. Ανατ. Αττικής

 

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2013 μαθητών και αποφοίτων Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) της

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

 

 

Μάρτιος  2013

-------------------------------------------------

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

 

Φεβρουάριος  2013

-------------------------------------------------

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αττικής

 

 

Απόφαση πρόσληψης αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

 

 

Απόφαση απόλυσης αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

 

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

 

Ιανουάριος  2013

-------------------------------------------------

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας - Ανακοινοποίηση στο Ορθό

 

Αποφάσεις Συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Αποφάσεις Συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

 

 

Συγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Τροποποίηση της αρ. Φ.31/19634/31-12-2012 Απόφασης "Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας"

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά [31/12/2012]

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α' Αθήνας

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Β' Αθήνας

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ' Αθήνας [Ανακοινοποίηση στο Ορθό 03/01/2013]

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δ' Αθήνας

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α' Αθήνας

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β' Αθήνας

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ' Αθήνας

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δ' Αθήνας

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

 

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις έτους 2012

-------------------------------------------------

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Σχολικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Σχολικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Κύρωση Αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας  [13/12/2012]

 

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας στο 1ο 12/θέσιο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου ΑΘηνών (Μαράσλειο) [05/12/2012]

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας των Ραλλείων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών  [05/12/2012]

 

Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Φ.22.4/14318/02-10-2012 Απόφασής μα με θέμα: "Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αττικής"

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

1)Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων

2)Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), ως Συμβουλίων Επιλογής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

1)Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων

2)Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Συμβουλίων Επιλογής

Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας [03/12/2012]

 

Ορισμός Αναπληρώτριας της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας [26/11/2012]

 

Πλήρωση Αναπληρωτών Προϊσταμένων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

Πρόσληψη Προσωρινών Αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σχολική Μονάδα της Αττικής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση Τεχνικού Υπευθύνου στο Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) Δυτικής Αττικής

 

Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Φ.43/14318/02-10-2012 Απόφασης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής με θέμα: "Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αττικής"

 

Αποτελέσματα σταυροδοσίας υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

 

Αποτελέσματα σταυροδοσίας υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Εκλογών Αιρετών εκπροσώπων για το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Εκλογών Αιρετών εκπροσώπων για το ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας [27/11/2012]

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής [01/11/2012]

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής [22/11/2012]

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά [22/11/2012]

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας [22/11/2012]

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής [07/11/2012]

 

Αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ

 

Εκλογές Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 2012

 

Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές της 7ης-11-2012 για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ καθώς και ορισμός περιοχών και σχολείων αρμοδιότητάς τους:

Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές της 7ης-11-2012 για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ καθώς και ορισμός περιοχών και σχολείων αρμοδιότητάς τους:

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξάγει τις εκλογές την 07-11-2012 για την ανάδειξη αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

 

Συγκρότηση τριμελών Νομαρχιακών Επιτροπών εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ:

Συγκρότηση τριμελών Νομαρχιακών Επιτροπών εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ:

Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Νοεμβρίου 2012

 

Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε θέσεις Υπευθύνου, Αναπληρωτή Υπευθύνου και Μελών Π.Ο. στο Κ.Π.Ε. Ελευσίνας

 

Τροποποίηση Απόφασης για την πλήρωση θέσης Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Πόρου

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Υπευθύνου Σ.Ε.Π. στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Πειραιά

 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευσίνας[18-10-2012]

 

Κύρωση Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση κενών θέσεων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευσίνας[18-10-2012]

 

Κύρωση Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση κενών θέσεων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευσίνας[18-10-2012]

 

Τελικός Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευσίνας[16-10-2012]

 

Αναλυτικός Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευσίνας μετά το πέρας των ενστάσεων[16-10-2012]

 

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής [Ανακοινοποίηση στο ορθό 15/10/2012]

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΑΠΥΣΔΕ Αττικής [Ανακοινοποίηση στο ορθό 15/10/2012]

 

Τελικός Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευσίνας

[15-10-2012]

 

Αναλυτικός Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευσίνας μετά το πέρας των ενστάσεων [15-10-2012]

 

 

Ανασυγκρότηση το Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

 

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της Αττικής για το διδακτικό έτος 2012-2013

 Αποφάσεις

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

 

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

 

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής

 

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στο ΕΚΦΕ Δυτικής Αττικής [10-10-2012]

 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ενώπιον του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής για τη στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας [11-10-2012]

 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ενώπιον του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής για τη στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας [11-10-2012]

 

Προσωρινός Αναλυτικός Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την θέση Υπευθύνου, Αναπληρωτή Υπευθύνου και μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας[10-10-2012]

 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.43/14318/02-10-2012 Απόφασής μας με θέμα: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αττικής »

[10-10-2012]

 

 

Προσωρινός Αναλυτικός Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την θέση Υπευθύνου, Αναπληρωτή Υπευθύνου και μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας [08-10-2012]

 

 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αττικής [Ανακοινοποίηση στο Ορθό 03/10/2012]

 

Κύρωση Αξιολογικού Πίνακα επιλογής Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αττικής [Ανακοινοποίηση στο Ορθό 03/10/2012]

 

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για τις θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αττικής [Ανακοινοποίηση στο Ορθό 03/10/2012]

 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αττικής

 

Κύρωση Αξιολογικού Πίνακα επιλογής Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αττικής [Ανακοινοποίηση στο Ορθό 03/10/2012]

 

Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για τις θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αττικής

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας [02.10.2012]

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας [10/10//2012]

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας [18/10/2012]

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής [16/10/2012]

 

Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενούμενη θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά [26/09/2012]

 

Προσωρινός Αναλυτικός Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη θέση Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) μετά το πέρας των ενστάσεων [24/09/2012]

 

Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2012-2013 [24/09/2012]

Αναλυτικός Αξιολογικός πίνακας υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις υπευθύνων Σ.Ε.Π. για τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αττικής μετά το πέρας των ενστάσεων [Ανακοινοποίηση στο ορθό 24/09/2012]

 

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ενώπιον του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής για τη στελέχωση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) [19/09/2012]

 

Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πειραιά [17/09/2012]

 

Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δ' Αθήνας [17/09/2012]

 

Τροποποίηση της αρ. Φ.31/215/10-1-2011 Απόφασης "Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής"

 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ενώπιον του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής για τη στελέχωση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αττικής

 

Διαγραφή υποψήφιας από τον πίνακα υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για Σ.Μ.Ε.Α. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

 

Προσωρινός Αναλυτικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων για τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αττικής

 

Προσωρινός Αναλυτικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις Υπευθύνων ΣΕΠ για τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αττικής

 

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2012-2013

Τροποποίηση Απόφασης για την πλήρωση θέσης Μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αργυρούπολης (11/09/2012)

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (28/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (29/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (28/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (29/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (11/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας (17/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

(21/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας (05/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (28/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (10/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (20/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (04/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (28/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (30/08/2012)

 

 

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (28/08/2012)

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (20/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (29/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (Ανακοινοποίηση στο ορθό 30/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας (30/08/2012)

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας (30/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας (28/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας (29/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (05/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (11/09/2012)

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (05/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (05/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (05/09/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (05/09/2012)

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (05/09/2012)

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (29/08/2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (28/08/2012)

 

Ορισμός Αναπληρώτριας της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (03/09/2012)

 

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.ΔΥ. για το σχολικό έτος 2012-2013

Αποφάσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς για το σχολικό έτος 2012-2013

Αποφάσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς για το σχολικό έτος 2012-2013

Ορισμός αναπληρωτή του  Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας σχολ. μον. ΔΕ Γ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας σχολ. μον. ΔΕ Δ' Αθήνας

 

Ορισμός αναπληρωτή  του  Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Ορισμός αναπληρωτή  του  Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας  Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση  αναπληρωτή  Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή  Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

 

 

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.41/ 14909/08-09-2011 Απόφασής μας με θέμα «Κύρωση Αξιολογικών Πινάκων Επιλογής εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για την πλήρωση κενών θέσεων στα ΚΠΕ Αττικής»

 

Απόφαση Ε.Κ. Πειραιά-Ανακοινοποίηση

 

Απόφαση Ε.Κ. Ανατ. Αττικής-Δεύτερη Ανακοινοποίηση

 

Απόφαση Ε.Κ. Γ΄Αθήνας-Ανακοινοποίηση

 

Απόφαση Ε.Κ. Δ΄Αθήνας-Δεύτερη Ανακοινοποίηση

 

Απόφαση Ε.Κ. Α' Αθήνας

 

Απόφαση Ε.Κ. Β' Αθήνας (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 

Απόφαση Ε.Κ. Δυτ. Αττικής

 

Απόφαση Ε.Κ. ΕΠΑΛ

 

Επανακατάταξη των υπαλλήλων στα Μισθολογικά Κλιμάκια βάσει  του Ν. 4038/2012

 

Επανακατάταξη των υπαλλήλων στα Μισθολογικά Κλιμάκια βάσει  του Ν. 4038/2012

 

Επανακατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει του Ν. 4038/2012

 

Επανακατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει του Ν. 4038/2012

 

Επανακατάταξη των υπαλλήλων στα Μισθολογικά Κλιμάκια βάσει  του Ν. 4038/2012

 

Τοποθέτηση   Διευθύντριας  Σχολικής  Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 

Τροποποίηση ημερομηνίας απαλλαγής εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένης Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Τροποποίηση ημερομηνίας απαλλαγής εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Ορισμός αναπληρωτή  του  Διευθυντή  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Ορισμός αναπληρώτριας   του  Διευθυντή  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας  Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τροποποίηση Διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011

 

Απαλλαγή από τα καθήκοντα Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ (Νέα ενημέρωση 14-02-2012)

 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανακοινοποίηση στο Ορθό 07-02-2012)

 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανακοινοποίηση στο Ορθό 07-02-2012)

 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανακοινοποίηση στο Ορθό 07-02-2012)

 

Απόρριψη αιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε για απόδοση δεύτερης ειδικότητας (Ανακοινοποίηση στο Ορθό 07-02-2012)

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά

 

Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/10617/21-6-2011 τροποποιητικής Απόφασης «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των  εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Πειραιά»

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δ' Αθήνας

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ' Αθήνας

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β' Αθήνας

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α' Αθήνας

 

Τροποποίηση της αριθμ. Φ31/16978/27-12-2010 τροποποιητικής Απόφασης "Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής"

 

Τροποποίηση της αριθμ. Φ31/16976/27-12-2010 τροποποιητικής Απόφασης "Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δ' Αθήνας"

 

Τροποποίηση της αριθμ. Φ31/16663/03-10-2011 τροποποιητικής Απόφασης "Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ' Αθήνας"

 

Τροποποίηση της αριθμ. Φ31/16974/27-12-2010 τροποποιητικής Απόφασης "Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β' Αθήνας"

 

Τροποποίηση της αριθμ. Φ31/2169/10-02-2011 τροποποιητικής Απόφασης "Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α' Αθήνας"

 

Τροποποίηση της αριθμ.Φ31/225/10-01-2011 Απόφασης "Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ' Αθήνας"

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ' Αθήνας

 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Προκήρυξη 26ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας-Ολυμπιάδα Χημείας 2012

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

 

Παλαιότερες Αναακοινώσεις έτους 2011

-------------------------------------------------

 

Αξιολογικοί πίνακες Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιολογικοί πίνακες Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τροποποίηση απόφασης για την πλήρωση θέσης Μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης(Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ορισμός  αναπληρωτή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τροποποίηση απόφασης απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Διαπιστωτική Πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μη απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Απόρριψη αιτήσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόδοση δεύτερης ειδικότητας

 

Απόρριψη αιτήσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόδοση δεύτερης ειδικότητας

 

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Αιγάλεω, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Τροποποίηση απόφασης για την πλήρωση θέσης Μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης

 

Ορισμός αναπληρωτή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Απόρριψη αιτήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για απόδοση δεύτερης ειδικότητας

 

Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας  Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Γνωστοποίηση δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 1ου Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γ' Αθήνας

 

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του 5ου Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γ' Αθήνας

 

Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών Λογοθεραπευτών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΕΚΦΕ Δυτικής Αττικής για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Αναμόρφωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποκλειόμενοι από την διαδικασία των συνεντεύξεων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων

 

Τροποποίηση πίνακα κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δ' Αθήνας (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

 

Τοποθέτηση αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδαςω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ' Αθήνας

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α' Αθήνας

 

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής

 

Ανανεώσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Τροποποίηση ανανεώσεων αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Ανανεώσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του 5ου Γραφείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Τοποθέτηση αναπληρωτή Διευθυντή  Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το έτος 2011-2012 (28-09-2011)

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένης του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Γραφείου Ε.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Τροποποίηση Απόφασης για την πλήρωση θέσης Μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Λαυρεωτικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Κύρωση οριστικού πίνακα υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) έτους 2011-2011 για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας

 

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας

 

Τοποθέτηση αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

 

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας στο ΕΕΕΚ Ηρακλείου Αττικής

 

Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ.της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας.2η Ανακοινοποίηση στο Ορθό

 

Επιλογή Περιφερειακής Διεύθυνσης από τους υποψηφίους για την στελέχωση των Κ.Π.Ε. Αττικής

 

Κύρωση Αξιολογικών Πινάκων Επιλογής εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Κύρωση Αξιολογικών Πινάκων Επιλογής εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Τοποθέτηση αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενούμενη θέση Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Δεύτερη απόφαση χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Δεύτερη απόφαση χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων

 

Κατάρτιση πίνακα υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής:

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ετήσιας διάρκειας

 

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας

 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ενώπιον του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής για την στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ενώπιον του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής για την στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένου αυτών των ΣΕΚ και των υπευθύνων των τομέων ΣΕΚ, καθώς και των προϊσταμένων ολιγοθέσεων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

 

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Ορισμός των αναπληρωτών των Προϊσταμένων γραφείων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραφείου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Ορισμός των αναπληρωτών των Προϊσταμένων γραφείων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Αναλυτικός αξιολογικός πίνακας μετρήσιμων μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Αναλυτικός αξιολογικός πίνακας μετρήσιμων μοριων υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Αξιολογικοί πίνακες μετρήσιμων μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών Δ/μιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικης Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Αξιολογικοί πίνακες μετρήσιμων μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής

 

Χορηγήσεις και ανανεώσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Χορηγήσεις και ανανεώσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Απόρριψη αιτήσεων για ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Απόρριψη αιτήσεων για ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή πρός τους νέους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 

Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό έτος 2010-2011

 

Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ την σχολική χρονιά 2010-2011

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Ανακοινοποίηση)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθηνάς

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΆθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθηνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (Ανακοινοποίηση)

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας

 

 Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

Ανάκληση Απόφασης τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Κοινοποίηση αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Ε.Α.Ε.

Κύρωση Αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων:

Κύρωση αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίου Διευθυντή του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Κύρωση Αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων και Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Κύρωση Αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων:

Δήλωση Τοποθέτησης

 

Αξιολογικοί Πίνακες επιλογής Διευθυντή Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αξιολογικοί Πίνακες επιλογής Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

 

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ενώπιον του ΑΠΥΣΠΕ ως Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων και Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ενώπιον του ΑΠΥΣΔΕ ως Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντή Πειραματικού Σχολείου  του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Πίνακας Αξιολογικών Μονάδων Υποψηφίων Διευθυντών για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Πίνακας Αξιολογικών Μονάδων Υποψηφίων Διευθυντών για την πλήρωση θέσεως Διευθυντή του Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Πίνακας Αξιολογικών Μονάδων Υποψηφίων Διευθυντών για την πλήρωση θέσεως Διευθυντή του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αλφαβητικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων και Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αλφαβητικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών για την πλήρωση θέσεως Διευθυντή του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2011-2012

Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Συγκροτήσεις  Π.Υ.Σ.Δ.Ε., μόνο ως συμβουλίων επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. και Σ.Ε.Κ.

 

 

Συγκροτήσεις  Π.Υ.Σ.Π.Ε., μόνο ως συμβουλίων επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οδηγίες προς ενδιαφερομένους για την κατάθεση και την παραλαβή των βεβαιώσεων Εξαετούς Επιτυχούς Φοίτησης

 

Ανακοίνωση σχετικά με τα Σχολεία Κωφών και Βαρηκόων

 

Εξεταστικά Κέντρα Γενικών Εξετάσεων Γεν. Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.

 

Βουλή των Ελλήνων, Σύνοδος ΙΣΤ ' 2010-2011

 

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Goethe απο 14 Απριλίου 2011 εως 30 Απριλίου 2011 στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών

 

Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

 

Κάλυψη με απόσπαση θέσεων Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου και Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών

 

Υποβολή αίτησης-δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδας Β΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Αποτύπωση καλών πρακτικών σχολικών μονάδων Δ.Ε. για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας μεταξύ μαθητών

 

Επικαιροποίηση καταχώρισης στοιχείων στο "survey"

 

Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2010-2011 (νέα ενημέρωση 21-02-2011)

 

Πιστοποιητικό εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

 

Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της Α (Η1Ν1) γρίπης στις Σχολικές Μονάδες

 

Λειτουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων ΖΕΠ

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

 

Ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και στελεχών ΚΕΔΔΥ για τα σεμινάρια επιμόρφωσής τους καθώς και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Πράξεων "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Άξονας Προτεραιότητας 1,2,3"

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο:

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις έτους 2010

------------------------------------------------------------

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

 

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο:

Ανακοίνωση Προσωρινής Τοποθέτησης Υπαλλήλων Ολυμπιακής Αεροπορίας

     1.Αίτηση Προτίμησης

     2.Υπεύθυνη Δήλωση

     3.Πίνακες υπηρεσιών:

          Α.Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αττικής

          Β.Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

          Γ.Νομαρχία Δυτικής Αττικής

          Δ.Νομαρχία Πειραιά

 

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

1) Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων

2) Μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

1) Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων

2) Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

1) Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων

2) Μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

1) Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων

2) Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για τη σχολική χρονιά 2010-2011

 

Σχετικά:

1.Για τη λειτουργία των ΚΠΕ τη σχολική χρονιά 2010-2011

(ΥΠΔΒΜΘ)

2.Λειτουργία των ΚΠΕ για τη σχολική χρονιά 2010-2011

(ΥΠΔΒΜΘ)

 

Ορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) για το συντονισμό δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αττικής

 

Διευκόλυνση συμμετοχής αξιολογητών στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), περιόδου Νοεμβρίου 2010

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Αττικής, όπως τα εξέδωσαν οι κατά τόπον εφορευτικές επιτροπές και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ενώ εκκρεμεί η κύρωσή τους από την Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αττικής, όπως τα εξέδωσαν οι κατά τόπον εφορευτικές επιτροπές και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ενώ εκκρεμεί η κύρωσή τους από την Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αττικής, όπως τα εξέδωσαν οι κατά τόπον εφορευτικές επιτροπές και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ενώ εκκρεμεί η κύρωσή τους από την Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

 

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής και Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

 

Εφορευτικές Επιτροπές για τις εκλογές 2010 των Αιρετών Μελών για Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.:

Νομαρχιακές Επιτροπές για τις εκλογές 2010 των Αιρετών Μελών για Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.:

Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην ομάδα διαρκούς εκπαίδευσης στην ασφαλή και με μέτρο χρήση του διαδικτύου

 

Πρόσληψη καθηγητών πληροφορικής στα πλαίσια του έργου "Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης"

 

Συμμετοχή μητέρων εκπαιδευτικών στα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης

 

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ

 

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

 

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής

 

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

 

Πίνακες εκλογέων για το ΠΥΣΕΕΠ Αττικής και το ΥΣΕΕΠ

       Πίνακας εκλογέων ΠΥΣΣΕΠ-ΥΣΕΕΠ (Κατάσταση)

 

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

 

Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2010-2011

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

 

Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών  Ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2010-2011 (02/09/2010)

(Υποβολή ενστάσεων μέχρι Τρίτη 07/09/2010 στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής)

 

Χορηγήσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2010-2011

 

Ανανεώσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2010-2011

 

Ανανεώσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2010-2011

 

Χορηγήσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2010-2011

 

Αναστολή της Λειτουργίας των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)

 

Χορηγήσεις αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης, για το σχολικό έτος 2010-2011 (Ι.Κ.Υ.)

 

Ανασυγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ)

Ανασυγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)

Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού

Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης (υποτρόφους) ή ανανέωσης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς Δημόσιων σχολείων για το σχολικό έτος 2010-2011

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης

 

Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

 

Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται σε δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Σχολείων 2010-2011

Επικαιροποίηση καταχώρισης στοιχείων στο "survey"

 

Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

 

Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

 

Ανασυγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Αττικής

Ανασυγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

 

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το διδακτικό έτος 2009-2010 (νέα ενημέρωση 17.03.2010)

 

Οδηγίες-προτάσεις υλοποίησης του έργου των Σχολικών Συμβούλων

 

 

 

Ανακοινώσεις παλαιοτέρων ετών

------------------------------------------------------------

 

Πίνακας δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών/δικαιολογητικών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω ιστοσελίδα  του Υπουργείου Εσωτερικών:                                      Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τα Επιμορφωτικά Κέντρα (Ε.Κ), τα διδακτικά αντικείμενα, το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και το χρόνο διεξαγωγής των επιμορφωτικών σεμιναρίων περιόδου Σεπτεμβρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα links

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισκεφτείτε συχνά τα παραπάνω links για τυχόν αλλαγές.

 
   

COPYRIGHT (C) 2005
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ    ::    ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
   ::    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ