Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες ιδρύονται και λειτουργούν στις έδρες των νομών και νομαρχιών, τα οποία υπάγονται απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Σκοπός των ΚΕ.Δ.ΔΥ. είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Οι περιφερειακές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιφερειών έχουν υποχρέωση να παρέχουν συνδρομή, όταν τους ζητηθεί. Τα αντικείμενα στα οποία παρέχεται η συνδρομή αυτή καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση-σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή στο σπίτι.

Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης.

Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2. του νόμου 2817/2000.

Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Αττικής


           
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Α΄ Αθήνας
Κανδάνου 18, Τ.Κ.: 11526, Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6929636
210-6929637
210-6929094
Φαξ 210-6929617
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@kday-a-athin.att.sch.gr
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Καράμπαλης Θεόδωρος
           
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Β΄ Αθήνας
Λεωφ. Ηρακλείου 268, Τ.Κ.: 14231, Ν. Ιωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-2719857
210-2797176
210-2710112
210-2710144
Φαξ 210-2719857
210-2797176
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marpan@sch.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Πανταζοπούλου Μαρία
           
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Γ΄ Αθήνας
Θηβών 250, Τ.Κ.: 12241, Αιγάλεω
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5610995
210-5613655
210-5694201
Φαξ 210-5613655
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kdayathin@sch.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Κατσούλη Παναγιώτα
           
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ΄ Αθήνας
Λεωφ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, Τ.Κ.: 17455, Άλιμος
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-9889582
210-9823874
Φαξ 210-9823874
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dkday-athin.att.sch.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αστέρη Θεοδώρα
           
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ανατολικής Αττικής
Ανδριανού 26, Τ.Κ.: 19400, Κορωπί
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6028050
Φαξ 210-6028050
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lpou.53@otenet.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Πουλημένου Λουκία
           
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Αττικής
Περσεφόνης 19 & Χατζηδάκη, Τ.Κ.: 19200, Ελευσίνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5561990
210-5561665
Φαξ 210-5561990
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kdaydytik@sch.gr
Αναπληρωτής  Προϊστάμενος Τριαντόπουλος Νικόλαος
           
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πειραιά
Αιγάλεω 30 και Μήλου 21, Τ.Κ.: 18545, Πειραιάς
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-4131561
Φαξ 210-4131509
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@kday-peiraia.att.sch.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Φούσκα Στεφανία

 

  Συχνές Ερωτήσεις

COPYRIGHT (C) 2005
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ    ::    ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
   ::    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ