Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής


 Γκίνης Δημήτριος


     Τηλ. Γραφείου: 210-6450204
     

 

Σχετικά έγγραφα

"Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης "

COPYRIGHT (C) 2005
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ    ::    ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
   ::    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ