Υλικό για Σχολεία (ενημέρωση 12/11/2012)

 

Χαρτογράφηση μαθητικού δυναμικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

 

Πρόγραμμα Euroscola (ενημέρωση 12/12/2013)

 

  Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

  Γραφεία Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

  Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

  Γραφεία Φυσικής Αγωγής

 

  Αγωγή Υγείας

 

  Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

  Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

 

  Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.)

 

  Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

 

  Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

 

  Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων

 

  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

  Πολιτιστικά Θέματα & Καλλιτεχνικοί Αγώνες

 

  Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)

 

COPYRIGHT (C) 2005
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ    ::    ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
   ::    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ